Mediehistorie er et svært omfattende emne. Det er lett å forstå at det handler om teknologiske endringer, men det er lett å glømme sammenhengen mellom utviklinga av medier og av samfunnet. Det er viktig å forstå at parallelt med at vi må lære hvordan media ha utvikla seg, må vi også forstå betydninga av politiske vedtak og ideologier og samspillet mellom medieuttrykka og slike forhold. Samtidig påvirkes media av og påvirker sejøl den økonomiske og sosiale samfunnsutviklinga.

Mediehistorie del 1

Mediehistorie del 1 from ola grovdal on Vimeo.

Mediehistorie del 2

Mediehistorie del 2 from ola grovdal on Vimeo.
Mediehistorie del 3

Mediehistorie del 3 from ola grovdal on Vimeo.
Mediehistorie del 4

Mediehistorie del 4 from ola grovdal on Vimeo.