I mediehistorie i MIK2 skal vi å meir detaljert inn på de ulike teknologiske nyvinningene og hvordan de virka inn på samfunnet. De økonmiske, sosiale og aspekta ved medieutviklinga er svært viktige.

Mediehistorie før 1900 del 1 from ola grovdal on Vimeo.Mediehistorie før 1900 - del 2 from ola grovdal on Vimeo.
Mediehistorie 1900-1945 del 1 from ola grovdal on Vimeo.
Mediehistorie 1900 - 1945 del 2 from ola grovdal on Vimeo.