De lokalt tilpassa læreplanene er et resultat av at vi har tolka den nasjonale læreplanen og kompetansemåla som står der, for å finne ut hva elevene skal lære og hvilke krav og kriterier som må oppfylles for at elevene skal nå ulike nivå av kompetanse.

Reprodusert kunnskap skal forstås som lav kompetanse. Det tilsvarer minstekravet for å bestå den delen av faget som det enkelte kompetansemål utgjør. Det vil tilsvare karakteren 2 på skalaen.

Forstått kunnskap skal forstås som middels kompetanse. Det tilsvarer karakterene 3 - 4 på karakterskalaen.

Anvendt kunnskap skal forstås som høy kompetanse. Det tilsvarer karakterene 5 - 6 på karakterskalaen.

Lokalt tilpassa læreplan MIK1

Lokalt tilpassa læreplan MIK2
De lokalt tilpassa læreplanene er et resultat av at vi har tolka den nasjonale læreplanen og kompetansemåla som står der, for å finne ut hva elevene skal lære og hvilke krav og kriterier som må oppfylles for at elevene skal nå ulike nivå av kompetanse.

Reprodusert kunnskap skal forstås som lav kompetanse. Det tilsvarer minstekravet for å bestå den delen av faget som det enkelte kompetansemål utgjør. Det vil tilsvare karakteren 2 på skalaen.

Forstått kunnskap skal forstås som middels kompetanse. Det tilsvarer karakterene 3 - 4 på karakterskalaen.

Anvendt kunnskap skal forstås som høy kompetanse. Det tilsvarer karakterene 5 - 6 på karakterskalaen.