Praktisk mediearbeid er en vesentlig del av arbeidet i faget. Praktisk mediearbeid omfatter journalistisk produksjon i form av trykte medier og nettpublikasjoner, radioproduksjon, foto, fotostory, videoproduksjon og ulike digitale publikasjonsformer.

En svært viktig del av dette arbeidet er at produktet blir forberedt med en god produksjonsplan. Merk deg krav til en slik plan.

Her finner du en beskrivelse av elementene du skal ha med i produksjonsplanen. Det er viktig at du alltid begrunner.valg av målgruppe, mediekanal, virkemidler osv. Husk at det å være sammenheng mellom de måla du ha for prosjektet, og hvordan du skal nå dem.

I arbeidet med å lage medieprodukt trenger du praktiske hjelpemidler og en god del praktisk kunnskap om teknologi og teknologiske muligheter. Du skal lære noe av dette i de to praktiske kursa, men mesteparten av læringa skjer gjennom prøving. Ta alltid flere tagninger enn du trenger, så slipper du å ergre deg over at du ikke oppnår den kvaliteten du har som mål.
kamera tegning figur.gifKlikk på bildet til venstre eller i teksten, så vil du finne ei innføring i bruk av speilreflekskamera..