Medieutvikling


Her vil du finne fagstoff som dekker kompetansemåla i hovedmålet medieutvikling. Det vil framgå av hver enkelt presentasjon om den er retta inn mot måla for MIK1 eller MIK2. Noen presentasjoner kan ha like stor gyldighet for begge faga.

Mediehistoria er den fundamentale kunnskapen som utgjør grunnlaget for å forstå medieutviklinga. Den grunnleggende mediehistoria finnes på denne sida, mediehistorie MIK1, men den meir detaljerte og utdypende beskrivelsen og redegjørelsen finne på sida mediehistorie MIK2.


Mediemonopol vs. mediemangfold

Mediemonopol og mangfold Norsk mediepolitikk etter 1960 from ola grovdal on Vimeo.