Vi mottar en heil masse inntrykk gjennom media. De påvirker oss, men vi er som regel lite bevisste på hvorfor og hvordan de gjør det. Ved å foreta medieanalyse av ulike sjangere, gjerne ved å bruke ulike modeller, kan vi bli i stand til å forstå hvilke medtoder og virkemidler som blir brukt for å påvirke oss.

Medieuttrykk og sammenhengen med kulturhistoria

Medietekster og kulturhistorie del 1 from ola grovdal on Vimeo.Medietekster og kulturhistorie del 2 from ola grovdal on Vimeo.Medieanalyse

Disse skjermvideoene som handler om medieanalyse, kan forhåpentligvis være til hjelp for å bedre vår egen forståelse.

Medieanalyse del 1 from ola grovdal on Vimeo.
Medieanalyse del 2 from ola grovdal on Vimeo.