Journalistikk

Journalistisk kunnskap og ferdigheter er grunnleggende i mye medieproduksjon. Her finner du noe fagstoff om ulike sider ved journalistikk.


Journalistiske skrivemodeller del 1 from ola grovdal on Vimeo.