Svart kvitt.jpg
Her finner du stoff som omhandler hvordan mediene fungerer i et multikulturelt samfunn der de bl.a. har som oppgave å formidle innholdet i både majoritets- og minoritetskulturer.

Det multikulturelle samfunnet og mediene from ola grovdal on Vimeo.