Velkommen til medie- og informasjonskunnskap 1&2 ved Numedal videregående skole


Bjørn_Richter_021.jpg
Denne sida vil fra august 2012 være fagsida for elever som tar media- og informasjonskunnskap 1 og media- og informasjonskunnskap 2 som nettbasert programfag i Buskerud. Faget blir utvikla av og er knytta opp mot Numedal videregående skole.


Kurset foregår med undervisning og alt arbeid på nettet, med unntak av to større medieproduksjoner som skal leveres løpet av året.

For å gjennomføre disse to produksjonene er det viktig å følge instruksjonene på nettet og It's learning. Dere har anledning til å jobbe individuelt, men jeg anbefaler dere å samarbeide med andre dersom det geografisk lar seg gjøre.Du kan lenke deg videre til lærestoffet for MIK1 ved å klikke her eller gå til menyen oppe til høyre.

Lærestoffet for MIK2 finner du her.

Dersom du ønsker mer kjennskap til skolen vår, kan du se presentasjonsvideoen for Numedal videregående skole som elevene har laga.

På disse sidene finner du lærestoff og faglige innspill i faget for begge kursa i faget:
Medieutvikling
Media, individ og samfunn
Uttrykksformer

Her finner dere lokalt tilpassa læreplaner i medie- og informasjonskunnskap 1 (MIK1) og medie- og informasjonskunnskap 2 (MIK2)