Årsplan i MIK1 2012-13 lærer: Ola Grøvdal

Måned
Periode
Uke
Emne
Kompetanse-mål
Merknader
August

331. periode
34
Skolestart mandag 20.
Periodeemne:
Medieproduksjon 1

Kurs i praktisk mediearbeid torsdag 23
Uttrykksformer, mål 10
Kurset er obligatorisk

35
Kurs i praktisk mediearbeid torsdag 30.


September

36
Kurs i praktisk mediearbeid torsdag 6.37
Kurs i praktisk mediearbeid torsdag 13.

Frist for innlevering av medieprodukt:
søndag 16.
Kl. 23.00
Uttrykksformer, mål 10
Oppgave som skal leveres består av plan for medieprodukt 1
2. periode
38
Veiledningstid onsdag 19. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Kommunikasjonsteori
Medium, individ og samfunn, mål 1 - 3
Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

39Oktober

40
Høstferie41
42
Frist for innlevering av oppgaver: søndag 21. kl. 23.00
Medium, individ og samfunn, mål. 1-3
Oppgave som skal leveres består av oppgaver i periodeemnet.
3. periode
43
Veiledningstid onsdag 24. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Sammensatte tekster

Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

44November

45
46
Frist for innlevering av oppgaver: søndag18. kl.23.00

Oppgave som skal leveres består av oppgaver i periodeemnet
4. periode
47
Veiledningstid onsdag 21. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Medieuttrykk og dramaturgi

Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

48Desember

49
50
Frist for innlevering av oppgaver: søndag 16. kl.23.00


5. periode
51
Veiledningstid onsdag 19. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Journalistikk og personlige medieuttrykk
Siste skoledag fredag 21.
Uttrykksformer
Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

52
Juleferie


Januar

1
Skolestart torsdag 3.2
3
4
Frist for innlevering av oppgaver: søndag 27. kl.23.00
Uttrykksformer

6. periode
5
Veiledningstid onsdag 30. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Mediehistorie til 1940
Medieutvikling
Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke
Februar

6
7
8
Frist for innlevering av oppgaver: søndag18. kl.23.00
Medieutvikling


9
Vinterferie


Mars
7. periode
10
Veiledningstid onsdag 6. kl. 16.00 – 19.00

Periodeemne:
Mediehistorie etter 1940

Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

11
12
13
Påske


April

14
Skolestart onsdag 3.

Frist for innlevering av oppgaver: søndag 7. kl.23.00


8. periode
15
Periodeemne:
Medium, individ og samfunn

Veiledningstid onsdag 10. kl. 16.00 – 19.00
Uttrykksformer mål 10
Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

16
17
18
Fri onsdag 1. mai

Frist for innlevering av ferdig medieprodukt: søndag 5. kl.23.00


Mai
9. periode
19
Periodeemne:
Medieproduksjon 2

Kurs i praktisk mediearbeid mandag 6.
Veiledningstid onsdag 8. kl. 16.00 – 19.00


Fri torsdag 9.
Uttrykksformer mål 10
Kurset er obligatorisk

Mulighet for veiledning på Numedal videregående skole i nye oppgaver, event. gjøre ferdig oppgaver for elever som har vært sjuke

20
Kurs i praktisk mediearbeid tirsdag 14.
Fri fredag 17.21
Kurs i praktisk mediearbeid onsdag 22.
Fri mandag 20.

Eventuell skriftlig eksamen

22
Kurs i praktisk mediearbeid torsdag 30.
Frist for innlevering av oppgaver: søndag 2. juni kl.23.00

Levere medieprodukt 2
Juni
10. periode
23
Repetisjon:
Øvingsoppgaver som er frivillige24
25
Siste skoledag torsdag 20.

Eventuell muntlig eksamen